kontroliuojamos sąlygos

kontroliuojamos sąlygos
kontroliuojamos sąlygos statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Medžiagos naudojimo sąlygos, kai kvalifikuotas asmuo, vykdantis mokslinį tyrimą ir plėtrą arba technologinį tyrimą ir plėtrą, užtikrina, kad tiriamoji medžiaga ir jos turintys preparatai (produktai) nepaplistų už tyrimų vietos ribų ir nepatektų visuomenei. atitikmenys: angl. controlled conditions šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-598/V-966 „Dėl pranešimų apie tiekiamas rinkai naujas chemines medžiagas tvarkos aprašo ir cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5452); Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 727/V-809/4-493 „Dėl Pranešimų apie tiekiamas į rinką naujas chemines medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 36-1199); Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB); Sprendimų priėmimo vadovas, kuriame išaiškinta, kaip įgyvendinti Direktyvos 67/548/EEC 6 ir 7 pakeitimus

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • controlled conditions — kontroliuojamos sąlygos statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Medžiagos naudojimo sąlygos, kai kvalifikuotas asmuo, vykdantis mokslinį tyrimą ir plėtrą arba technologinį tyrimą ir plėtrą, užtikrina, kad tiriamoji medžiaga ir jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Phytotron — fitotronas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dirbtinio klimato kamera (kamerų kompleksas) arba specialus šiltnamis augalų fiziologinėms funkcijoms tirti. Fitotrone kontroliuojamos ir reguliuojamos augalų aplinkos svarbiausios… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • fitotronas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dirbtinio klimato kamera (kamerų kompleksas) arba specialus šiltnamis augalų fiziologinėms funkcijoms tirti. Fitotrone kontroliuojamos ir reguliuojamos augalų aplinkos svarbiausios sąlygos –… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • phytotron — fitotronas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dirbtinio klimato kamera (kamerų kompleksas) arba specialus šiltnamis augalų fiziologinėms funkcijoms tirti. Fitotrone kontroliuojamos ir reguliuojamos augalų aplinkos svarbiausios… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • фитотрон — fitotronas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dirbtinio klimato kamera (kamerų kompleksas) arba specialus šiltnamis augalų fiziologinėms funkcijoms tirti. Fitotrone kontroliuojamos ir reguliuojamos augalų aplinkos svarbiausios… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”